Ψηφιακό Βήμα - FAQ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Frequently Asked Questions - FAQs). Οι ερωτήσεις-απαντήσεις θα σας βοηθήσουν σημαντικά στη πληρέστερη κατανόηση του Οδηγού του Προγράμματος και στην ορθότερη υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης.

Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις 27-09-2018

Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις 24-08-2018