Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που συναποτελεί την ομάδα έργου, είναι αυτό που εξασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών. Απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη πλήρους απασχόλησης, τα οποία στο σύνολο τους είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ.

Τα στελέχη της Διαχειριστικής διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων και προγραμμάτων χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων, την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εξειδίκευση, ενώ διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες που τους επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση όλων των σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης επενδυτικών έργων, σε όλες τις φάσεις τους (υποβολή, παραλαβή, αξιολόγηση και υλοποίηση), ενώ το ίδιο υψηλό επίπεδο εξασφαλίζεται και στο δίκτυο των εξωτερικών συνεργατών.

Το στελεχικό δυναμικό της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, σε συνδυασμό με την υλικοτεχνική της υποδομή, της επιτρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του έργου που έχει αναλάβει και να το φέρει σε πέρας με επιτυχία.