Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων  χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για την δράση  «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ιονίων Νήσων.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ΜΜΕ καθώς και σε Ερευνητικούς Οργανισμούς και έχει προυπολογισμό ΔΔ 1.200.000€

Η προθεσμία υποβολης αιτήσεων ξεκινά στις 27/2/2020 και θα διαρκέσει έως τις 27/4/2020.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (PSKE).

Δείτε τον αναλυτικό οδηγό της Πρόσκλησης και τα Παραρτήματά της στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση και τροποποιήσεις

Parartima 1.2. Entypo ypovolis 2

Επεξεργάσιμα αρχεία Δράσης