Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) για τους δικαιούχους της Δράσης «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία»

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 16/06/2022 είναι διαθέσιμη στο ΠΣΚΕ η ενέργεια υποβολής Αιτήματος Καταβολής Ενίσχυσης (Ελέγχου) για τους δικαιούχους του προγράμματος «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία»

Επίσης, έχουν αναρτηθεί ο κατάλογος με τα παραδοτέα που συνοδεύουν το αίτημα ελέγχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIδείτε εδώ: https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-500) καθώς και η απαιτούμενη Σηματοδότηση (δείτε εδώ: https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-504). 

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp