Ανακοινώσεις

Διαθέσιμο το ΠΣΚΕ για την υποβολή αιτημάτων προκαταβολής/ επαλήθευσης δαπανών/ τροποποίησης στη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτημάτων προκαταβολής/ επαλήθευσης δαπανών/ τροποποίησης στη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και αποστέλλονται σε έντυπη μορφή (φυσικός φάκελος), μαζί με τα συνοδευτικά τους έγγραφα, στον ΕΦΕΠΑΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα πρότυπα έντυπα των εκθέσεων προόδου που οφείλετε να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται συμπληρωματικά σε κάθε αίτημα Ελέγχου έχουν αναρτηθεί στο site μας και μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τέλος, για την υλοποίηση της δράσης, οι δικαιούχοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013. Περισσότερες πληροφορίες και όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τους κανόνες δημοσιότητας και κατάλληλης σηματοδότησης μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-337417

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp