Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - FAQ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Frequently Asked Questions - FAQs). Οι ερωτήσεις-απαντήσεις θα σας βοηθήσουν σημαντικά στη πληρέστερη κατανόηση του Οδηγού του Προγράμματος και στην ορθότερη υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης.

Συχνες ερωτήσεις Απαντήσεις 23-09-2019

Εγκριση Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων / 21 - 06 - 2019

Εγκριση Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων / 09 - 02 - 2018