Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για τον "Β΄ Κύκλο" του Προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι  το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προκήρυξε  τον Β' κύκλο της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ.

Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του α' κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο.  Στον Β' κύκλο οι ωφελούμενοι διευρύνονται καθώς εκτός από αυτοαπασχολούμενους και ανέργους θα μπορούν να συμμετάσχουν και μισθωτοί πτυχιούχοι.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

  • 1η από 5.7.2017 έως 9.8.2017
  • 2η από 6.9.2017 έως 11.10.2017
  • 3η από 8.11.2017 έως 13.12.2017

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000€ έως 25.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου , Ηπείρου και Ιονίων Νήσων , Μιχαλακοπούλου 58 Πάτρα ,  2610-622711 (εσωτ. 1) , κα. Πανταζάτου Μαρία & Γκοτσούλιας Βασίλειος

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  μόνο ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση www.ependyseis.gr

Αναλυτικά η πρόσκληση (κλικ εδώ)

0
0
0
s2sdefault
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp