Υποβολή Προτάσεων

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Υποβολή Προτάσεων

logo pepΗ επενδυτική πρόταση υποβάλλεται με το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr

Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.

Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/2/2013

Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/5/2013

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και φυσική μορφή, θα βρείτε στο σχετικό σχετικό παράρτημα του Προγράμματος (Παράρτημα IX).

 

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp