Ανακοινώσεις

Δημοσιονομική Διόρθωση και Ανάκληση Ένταξης για την δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

1. Δημοσιονομική διόρθωση ποσού ύψους 80.000€ λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε η δικαιούχος επιχείρηση «ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ART ET LUMIERE ΙΚΕ» της Δράσης «ΕργαλειοθήκηΑνταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (Κωδικός ΟΠΣ: 3428).

2. Μη ανάκτηση της ληφθείσας επιχορήγησης ύψους 80.000,00€ (πλέον τόκων), καθώς ο δικαιούχος επέστρεψε οικειοθελώς το σύνολο αυτής (πλέον των νόμιμων τόκων ποσού 9,97€ υπολογισμένων από τηνημερομηνία λήψης αυτής).

3. Ανάκληση απόφασης ένταξης (ανωτέρω σχετικό 37) ως προς την πράξη που συμπεριλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1), λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε οδικαιούχος «ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ART ET LUMIERE ΙΚΕ» με Κωδικό ΟΠΣ: 5062460 της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (Κωδικός ΟΠΣ: 3428).

Σχετική απόφαση 

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp