Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση και τις τροποποιήσεις