Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση και τα συνημμένα αρχεία