Ενημερωτικά βίντεο για τη χρήση του ΠΣΚΕ

Στο πλαίσιο υποστήριξης και διευκόλυνσης των επενδυτών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ependyseis.gr/mis (κλικ εδώ) , σας ενημερώνουμε ότι η ΜΟΔ Α.Ε. ολοκλήρωσε τα κάτωθι ενημερωτικά video (how to tutorial) για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):

Video 1Εγγραφή νέου χρήστη στο ΠΣΚΕ σε 3 απλά βήματα

Video 2Οδηγός Υποβολής Προτάσεων σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Video 3Ερωτήσεις των Χρηστών και Απαντήσεις από το Helpdesk