Δελτία Τύπου-Δημοσιεύσεις

Τι ισχύει για την περίοδο του lockdown έως 30/11/2020 στην λειτουργία μας

Σε συνέχεια της έκτακτης κατάστασης στην οποία έχει εισέλθει η χώρα για την αντιμετώπιση του ιού covid - 19 και συνεκτιμώντας: 

- τις οδηγίες των Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων

- την ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου

- την υποχρέωση του φορέα μας έναντι των εργαζομένων και του κοινού να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης 

Η  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ενημερώνει για τις κάτωθι ενέργειες: 

1. Με αρχικό χρονικό ορίζοντα ενός μηνός αναστέλλονται οι επιτόπιες επαληθεύσεις έργων. Το μέτρο αυτό θα ανασκοπηθεί όσον αφορά στην ανάγκη επέκτασης (ή αναθεώρησής του), όταν θα παρέλθει το σχετικό διάστημα και φυσικά βάσει των πραγματικών συνθηκών στη χώρα.

2. Αποφεύγονται οι διά ζώσης επαφές με το κοινό.

3. Ενημερώνονται οι δικαιούχοι ώστε να στέλνουν τα αιτήματα, ερωτήματα και τα δικαιολογητικά τους (κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό) σε ηλεκτρονική μορφή. Οι πληρωμές δικαιούχων θα συνεχίσουν να γίνονται κανονικά όπως και πριν.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους δικαιούχους να κάνουν χρήση της διαδικτυακής πύλη gov.gr για την έκδοση δικαιολογητικών, όπως είναι για παράδειγμα οι υπεύθυνες δηλώσεις

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp