Δελτία Τύπου-Δημοσιεύσεις

Επανέναρξη επιτόπιων επαληθεύσεων σε δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω Covid-19

Κατόπιν νεότερης απόφασης ξεκινούν και πάλι οι επιτόπιες επαληθεύσεις για έργα με φορέα πρόσκλησης την ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω Covid-19.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων, η ελεγχόμενη επιχείρηση θα πρέπει να έχει μεριμνήσει ώστε να έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται από την Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα:

  • Παρουσία το πολύ έως δύο εκπροσώπων της επιχείρησης, που θα συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου (νόμιμος εκπρόσωπος ή υπεύθυνος έργου, λογιστής ή/και σύμβουλος).
  • Διασφάλιση χώρου με επαρκή αερισμό, στον οποίο θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα έως τέσσερα άτομα, διατηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας (1,5-2 μ).
  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους τους παρευρισκόμενους στο χώρο του ελέγχου.
  • Υποχρεωτική ύπαρξη υγρού αντισηπτικού στο χώρο του ελέγχου.
Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp