Ανακοινώσεις

9η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη σαράντα έξι (46) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 83.179,00 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται στα δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε (13.695) κσι η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 25.049.641,96 ευρώ. 

Σχετικό Αρχείο

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp