Ανακοινώσεις

1η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης εκατόν δεκαεννέα (119) ενστάσεων. Ειδικότερα, εγκρίνεται η αποδοχή σαράντα έξι (46) ενστάσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 83.179,0 ευρώ, καθώς και η απόρριψη εβδομήντα τριών (73) ενστάσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 130.789,00 ευρώ.

Σχετική Απόφαση 

 

 

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp