Ανακοινώσεις

8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων για τη δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων (694) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης 1.277.808,43 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται στα δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα (13.650), ενώ η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 24.968.462,96 ευρώ.

Σχετικό Αρχείο

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp