Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης και Ανάκλησης στην πρόσκληση «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών»

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης ποσού και Ανάκλησης στην πρόσκληση «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σχετικό Αρχείο