Απόφαση Ανάκλησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών»

Απόφαση Ανάκλησης ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σχετικό Αρχείο