Ανακοινώσεις

1η Τροποποίηση/παράταση της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

1η τροποποίηση της προκήρυξης με Α.Π. 2859/15-09-2020 (ΑΔΑ : ΩΦΜΤ7Λ1-ΤΞ5) τηςΔράσης ‘Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην ΠεριφέρειαΠελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών’,στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020».

Μεταξύ άλλων τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων έως την 08/02/2021

Δείτε την τροποποίηση εδώ

 

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp