Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την 8η φάση του Μεταφορικού Ισοδύναμου (1η για το έτος 2021)

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την 8η φάση του Μεταφορικού Ισοδύναμου (1η για το έτος 2021)

Αριθμ. 4113.80-02/608