Ανακοινώσεις

Συμβατική υποχρέωση για δημοσιότητα για τις επιχειρήσεις που έλαβαν ή θα λάβουν Α.ΝΗ.ΚΟ

Σύμφωνα με την σε ισχύ Πρόσκληση της Δράσης «Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων» εγείρεται συμβατική υποχρέωση για δημοσιότητα για τις επιχειρήσεις που έλαβαν ή θα λάβουν Α.ΝΗ.ΚΟ.

Αυτή αφορά, σύμφωνα με το κεφάλαιο 16 της Πρόκλησης, την υποχρέωση των δικαιούχων να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα με το σήμα της δράσης, σε ελάχιστο μέγεθος Α3, αναφορικά με τη συνδρομή του μέτρου στην επιχείρησή τους.

Η αφίσα πρέπει να εκτυπωθεί και να συμφωνεί με τις προδιαγραφές και το πρότυπο που έχουν αναρτηθεί.

Προτείνεται η αφίσα να εκτυπωθεί σε έγχρωμη έκδοση.

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp