Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της απόφασης «Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο’’ για το έτος 2019

Τροποποίηση της αριθμ. 568/2019 κοινής από-Τροποποίηση της αριθμ. 568/2019 κοινής από-φασης «Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολήαιτήσεων υπαγωγής στη Δράση “ΜεταφορικόΙσοδύναμο’’ (Μ.Ι.) για το έτος 2019 (Β’ 819)».

σχετική απόφαση

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp