Ανακοινώσεις

10η τροποποίηση της Πρόσκλησης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ"

10η τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τονεκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

σχετικό αρχείο

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp