Αναζήτηση

 

rect3821

     

image29933    image3026   3fd3f2 f72e8e9f77674de986f4cfca3c5454df

 

rect3782

 


g3394

   Διαχειριστική    image2993

   Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


   Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου

   Ηπείρου & Ιονίων Νήσων

   Μιχαλακοπούλου 58 - 26221 Πάτρα

 

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

  2610 622711, 2610 622714

  2610 622719, 2610 622751

  2610 243135, 2610 243134

 

  Fax: 2610 277 830

 

  e-mail:

  efd@patrascc.gr

  info@diaxeiristiki.gr

 

  fb   image3026.png  https://developers.google.com/youtube/images/YouTube-icon-full_color.png

 


rect4631

Σύνδεση Χρήστη Τελευταίες Ανακοινώσεις

 

01/10/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για 138η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου - Γενική Συνέλευση

21/09/2015

Έγκριση του Πρακτικού 7/17.07.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

15/09/2015

Έγκριση του Πρακτικού 3/31-03-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

27/08/2015

Παράταση Χρόνου Υλοποίησης ενταγμένων έργων και τροποποίηση οδηγού του Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός"

26/08/2015

Παράταση περιόδου υλοποίησης Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

05/08/2015 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
05/08/2015 Απόφαση αποδοχής Πρακτικού Νο 11 του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"
14/07/2015 Απόφαση αποδοχής πρακτικού Νο10 του προγράμματος "ΠΕΠ - Ενίσχυση ΜΜΕ"
14/07/2015 Απόφαση αποδοχής πρακτικού Νο9 του προγράμματος "ΠΕΠ - Ενίσχυση ΜΜΕ"
08/07/2015 Παράταση εως 31-12-2015 και Τροποποίηση οδηγού του προγράμματος ''Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα''
08/07/2015 Επαναξιολόγηση αιτημάτων Θεραπείας Περιφέρειας Πελοποννήσου για το πρόγραμμα "ΠΕΠ- ΜΜΕ"
03/07/2015 Παράταση Περιόδου Υλοποίησης Έργων έως 30/10/2015 για τα Προγράμματα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα", "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" και "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες".
23/06/2015 Παράταση Υλοποίησης έργων έως 31/12/2015 και Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"
17/06/2015 Έγκριση του Πρακτικού 6/03.04.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
11/06/2015 Παράταση περιόδου υλοποίησης και Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ" (Ορθή Επανάληψη)
09/06/2015 Τροποποίηση οδηγού "ΠΕΠ- ΜΜΕ" σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης παράτασης
28/05/2015 Παράταση υλοποίησης έως 31/12/2015, του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
27/05/2015 Εγχειρίδιο Υποβολής Εντύπου Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων - «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
06/05/2015
H Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συμμετέχει στην 11η Περιφερειακή Έκθεση Αργολίδα 2015
27/04/2015 Απόφαση και ΦΕΚ ανασυγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης "ΠΕΠ - Ενίσχυσης ΜΜΕ"
24/04/2015 Παράταση υλοποίησης έως 31/12/2015 του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»
23/03/2015 Απόφαση αποδοχής Πρακτικού Νο 30 στο πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός
20/04/2015 Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση ενημέρωσης για τους Δικαιούχους των Νομών της περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τα προγράμματα, «Ενίσχυση ΜΜΕ - ΠΕΠ» και «Γυναικεία Απασχόληση – ΕΠΕΑΑ» την  15 Απριλίου 2015 στην Κέρκυρα
08/04/2015 Εκδήλωση ενημέρωσης για τους Δικαιούχους των Νομών της περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τα προγράμματα, «Ενίσχυση ΜΜΕ - ΠΕΠ» και «Γυναικεία Απασχόληση – ΕΠΕΑΑ» την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 στην Κέρκυρα
27/03/2015 Εκδήλωση ενημέρωσης για τους Δικαιούχους των Νομών της περιφέρειας Πέλοποννήσου για τα προγράμματα, «Ενίσχυση ΜΜΕ - ΠΕΠ» και «Γυναικεία Απασχόληση – ΕΠΕΑΑ» την Παρασκευή 03 Απριλίου 2015 στην Τρίπολη
18/03/2015 Εκδήλωση ενημέρωσης για τους Δικαιούχους των Νομών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα προγράμματα, «Ενίσχυση ΜΜΕ - ΠΕΠ» και «Γυναικεία Απασχόληση – ΕΠΕΑΑ» την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 στην Πάτρα
12/03/2015 Έγκριση του Πρακτικού 5/18.02.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
11/03/2015 Εκδήλωση ενημέρωσης για τους Δικαιούχους των Νομών της περιφέρειας Ηπείρου για τα προγράμματα, «Ενίσχυση ΜΜΕ - ΠΕΠ» και «Γυναικεία Απασχόληση – ΕΠΕΑΑ» την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 στα Ιωάννινα
10/03/2015 Έγκριση του Πρακτικού 02/06-02-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
09/03/2015 Αναμνηστικές Πινακίδες Δημοσιότητας Προγραμμάτων ΕΦΕΠΑΕ
03/03/2015 Επικαιροποιημένος Οδηγός υλοποίησης έργων δικαιούχων Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ"
13/02/2015 Τροποποίηση των Αποφάσεων Διαπίστωσης Μη Πλήρωσης των Όρων έργων στα πλαίσια του προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ"
09/02/2015 Απένταξη ενταγμένου έργου από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»
30/01/2015 Δελτίο Τύπου Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικά με την αλλαγή Προεδρίας και την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας
29/01/2015 Έγκριση του Πρακτικού 1/11-12-2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
27/01/2015 Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων στα πλαίσια του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
27/01/2015 Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων στα πλαίσια του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
27/01/2015 Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Έργων στα πλαίσια του Προγράμματος Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
19/01/2015 Αποφάσεις Επαναξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας στα πλαίσια του προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ"

 

 

 

 

Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής


image3015


bannerPEP

 

 final banner-epan-300-250

 

sq-2


logo ypourgeio 2015

 

 LOGO-YPAPE-COLOR-EL SMALL

 

image3004

 

image29934


espa

 


image3037

 

image3059


image3070


image3081