Αναζήτηση

 

rect3782

 


g3394

   Διαχειριστική    image2993

   Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


   Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου

   Ηπείρου & Ιονίων Νήσων

   Μιχαλακοπούλου 58 - 26221 Πάτρα

 

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

  2610 622711, 2610 622714

  2610 622719, 2610 622751

  2610 243135, 2610 243134

 

  Fax: 2610 277 830

 

  e-mail:

  efd@patrascc.gr

  info@diaxeiristiki.gr

 

  fb  https://developers.google.com/youtube/images/YouTube-icon-full_color.png

Σύνδεση Χρήστη Τελευταίες Ανακοινώσεις

 

16/04/2014 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
16/04/2014 Συνολικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης στα πλαίσια του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"
16/04/2014 Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης Ειδικών Αποφάσεων Ένταξης στα πλαίσια του Προγράμματος  "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα"
16/04/2014 Υπουργικές Αποφάσεις Ένταξης για Δυνητικά Εντασσόμενα έργα στα πλαίσια του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"
14/04/2014 5η έκδοση Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων στην Δράση Ενίσχυση ΜΜΕ (Νέο αρχείο με αλλαγή στην Ερώτηση - Απάντηση 11.1)
11/04/2014 Απόφαση Ένταξης, Έγκρισης Χρηματοδότησης και Απόρριψης Έργων για το Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των Επιχείρησεων ΙΙ".
10/04/2014 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΠΑΕ στη Πάτρα
10/04/2014 Δημόσια ηλεκτρονική Διαβούλευση για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" (ΕΠΑνΕΚ-κίνηση) 2014-2020 η οποία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 22 Απριλίου 2014 και ώρα 17:00
09/04/2014 Οδηγός Υλοποίησης  του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"  (4η Έκδοση)
08/04/2014

Οδηγός Υλοποίησης & Κριτήρια Αξιολόγησης Μελετών και Ιστοσελίδων/Ε-shop στα πλαίσια του προγράμματος "Νέα- Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

03/04/2014

Ανακοίνωση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ σχετικά με την Δράση "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"

27/03/2014

Υπουργικές Αποφάσεις Ορισμού Παράτασης για τα Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα της 31ης Μαρτίου 2014 αντί της 20ης Μαρτίου 2014 στα πλαίσια του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"

27/03/2014

Υπουργικές Αποφάσεις Ένταξης για τους Δυνητικά Δικαιούχους  του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"

27/03/2014

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 2 Επιτροπής Παρακολούθησης Ενταγμένων Έργων της Δράσης "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

21/03/2014

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα"

20/03/2014

Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για τους δυνητικά εντασσόμενους επενδυτές στο Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έως τις 31 Μαρτίου 2014

19/03/2014

Υπενθύμιση Καταληκτικής Ημερομηνίας για τους Δυνητικά Δικαιούχους του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"

17/03/2014

Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης & Οδηγίες Κατάρτισης - Ωριμότητα Επένδυσης στα πλαίσια του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"

14/03/2014

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"

13/03/2014

Υπόδειγμα Πινακίδας Δημοσιότητας για το Πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" Δράσεις 1 & 2.

12/03/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους Δυνητικά Δικαιούχους  του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"

12/03/2014

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος "Εξωστέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)"

05/03/2014

Τροποποιημένος Οδηγός Υλοποίησης και Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης για την Πράξη "Εναλλακτικός Τουρισμός"

04/03/2014

Υπουργική Απόφαση Καθορισμού Παραδοτέων για την Υλοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου στα πλαίσια του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"

04/03/2014

Απoφάσεις Ένταξης Επενδυτικών Σχεδίων από Δυνητικά σε Οριστικά Δικαιούχους του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"

04/03/2014

ΚΥΑ Τροποποίησης - Συμπλήρωσης Οδηγού Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός"

04/03/2014 Απόφαση Ένταξης Δυνητικά Εντασσόμενων Έργων που υλοποιούνται στο νησί της Ιθάκης στα πλαίσια του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"
04/03/2014

Τροποποίηση Οδηγού και Παραρτημάτων αυτού για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"

27/02/2014 Δελτίο Τύπου Απόφασης Ένταξης 304 Επενδυτικών Σχεδίων από Δυνητικά σε Οριστικά Δικαιούχους του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"
11/02/2014 Ενημερωτικό Υλικό Υλοποίησης Έργων & Αίτηση Επαλήθευσης Ολοκλήρωσης για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"
11/02/2014 Αποφάσεις Παράτασης Καταληκτικής Ημερομηνίας για τα Δυνητικά Ενασσόμενα Έργα του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"
10/02/2014 Αιτήματα παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β «Δικαιολογητικά Μετά την Ένταξη της Πρότασης» - Απένταξη ενταγμένων έργων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»
07/02/2014 Παράταση Προθεσμίας για το Πρόγραμμα  "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών" και Ειδική Ρύθμιση για την Κεφαλονιά
30/01/2014 Απόφαση απένταξης ενταγμένων έργων του προγράμματος "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της ¨Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" λόγω μη εμπρόθεσμης (εως 18/10/2013) υποβολής των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού του προγράμματος

 

 

 

 

Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής


ΠΣΚΕ
Homegroup

 

elliniki proedria

 

epanek


bannerPEP

 

 final banner-epan-300-250

 

sq-2


image3103

 

efepae F1102

 

 epan2   


etean F25695

 

http://www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files/enation_logo.png


EEet