Αναζήτηση

 

rect3782

 


g3394

   Διαχειριστική    image2993

   Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


   Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου

   Ηπείρου & Ιονίων Νήσων

   Μιχαλακοπούλου 58 - 26221 Πάτρα

 

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

  2610 622711, 2610 622714

  2610 622719, 2610 622751

  2610 243135, 2610 243134

 

  Fax: 2610 277 830

 

  e-mail:

  efd@patrascc.gr

  info@diaxeiristiki.gr

 

  fb  https://developers.google.com/youtube/images/YouTube-icon-full_color.png

 


rect4631

Σύνδεση Χρήστη Τελευταίες Ανακοινώσεις

 

27/11/2014 Νέες Εντάξεις στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ» στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 στις περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
27/11/2014 Τροποποίηση των με Α.Π. 7385/4146/Α2/25.06.2014 και Α.Π. 7772/1988/Α2/30.10.2013 Υπουργικών Αποφάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ»
24/11/2014 Η Εκδήλωση «Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις» που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας στις 14/11/2014 σε Βίντεο.
21/11/2014 Επικαιροποιημένα Έντυπα Αιτημάτων Ενδιάμεσης και Τελικής Επαλήθευσης (Ολοκλήρωσης) στα πλαίσια του Προγράμματος "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"
21/11/2014 Έγκριση του Πρακτικού 4 /22.10.2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
18/11/2014 Φωτογραφικό Υλικό από την Ημερίδα «Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις» στις 14/11/2014 στην Τρίπολη
18/11/2014 Τροποποιημένος Οδηγός Υλοποίησης του Προγράμματος ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (Δράσεις 1 & 2)
17/11/2014 Δελτίο Τύπου Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικά με την Ημερίδα: «Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις»
10/11/2014 Πρόσκληση σε Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις»
03/11/2014 Τροποποίηση της απόφασης με ΑΠ:7542/4208/Α2/30.06.2014 στα πλαίσια του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ"
03/11/2014 Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ" ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων
31/10/2014 Απόφαση Παράτασης των ενταγμένων υπό όρους έργων του προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ"
21/10/2014 Απόφαση Τροποποίησης Οδηγού Προγράμματος ''Πράσινος Τουρισμός''
14/10/2014 Ανακοίνωση της παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών", έως τις 30/06/2015.
30/09/2014 Συμμετοχή της «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» στην 6η Πανελλήνια Γενική Έκθεση – ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014 από 01 έως 05 Οκτωβρίου 2014
23/09/2014 Υπενθύμιση Καταληκτικής Ημερομηνίας για την Υλοποίηση των ενταγμένων έργων  στα πλαίσια του προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ"
23/09/2014 Δελτίο Τύπου ΕΦΕΠΑΕ σχετικά με τα αποτελέσματα της Ημερίδας "Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη"
23/09/2014 Υλικά Παρουσιάσεων Ημερίδας "Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη"
17/09/2014 Δελτίο Τύπου ΕΦΕΠΑΕ σχετικά με την Ημερίδα "Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη"
28/08/2014 Δελτίο Τύπου Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικά με την απορρόφηση του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - ΠΕΠ"
25/08/2014 Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος ως προς τον χρόνο παράτασης υλοποίησης έργων στα πλαίσια του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

 

 

 

 

Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής


ΠΣΚΕ
Homegroup


bannerPEP

 

 final banner-epan-300-250

 

sq-2


image3103

 

efepae F1102

 

 epan2   


etean F25695

 

http://www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files/enation_logo.png


EEet