Αναζήτηση

 

rect3782

 


g3394

   Διαχειριστική    image2993

   Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


   Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου

   Ηπείρου & Ιονίων Νήσων

   Μιχαλακοπούλου 58 - 26221 Πάτρα

 

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

  2610 622711, 2610 622714

  2610 622719, 2610 622751

  2610 243135, 2610 243134

 

  Fax: 2610 277 830

 

  e-mail:

  efd@patrascc.gr

  info@diaxeiristiki.gr

 

  fb  https://developers.google.com/youtube/images/YouTube-icon-full_color.png

 


rect4631

Σύνδεση Χρήστη Τελευταίες Ανακοινώσεις

 

13/02/2015 Τροποποίηση των Αποφάσεων Διαπίστωσης Μη Πλήρωσης των Όρων έργων στα πλαίσια του προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ"
09/02/2015 Απένταξη ενταγμένου έργου από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»
30/01/2015 Δελτίο Τύπου Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικά με την αλλαγή Προεδρίας και την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας
29/01/2015 Έγκριση του Πρακτικού 1/11-12-2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
27/01/2015 Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων στα πλαίσια του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
27/01/2015 Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων στα πλαίσια του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
27/01/2015 Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Έργων στα πλαίσια του Προγράμματος Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
19/01/2015 Αποφάσεις Επαναξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας στα πλαίσια του προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ"
19/01/2015 Tροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.
19/01/2015 Έγκριση Πρακτικού 21/04-12-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.
19/01/2015 Αποδοχή αιτημάτων τροποποίησης στο Προγράμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.
08/01/2015 Απόφαση Παράτασης Χρόνου Υλοποίησης έργων του Προγράμματος  "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα"
08/01/2015 Παράταση Χρόνου Υλοποίησης ενταγμένων έργων στην πράξη "Εναλλακτικός Τουρισμός"
02/01/2015 Σας ενημερώνουμε ότι η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα είναι κλειστή και την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015.
18/12/2014 Αιτήματα Ελέγχου και Αιτήματα Τροποποιήσεων για την Δράση 2 του προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"Διαθέσιμα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
17/12/2014 Αποδοχή Ενστάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης» - Ανάκληση της με ΑΠ.7401/4151/Α2/25.06.2014 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πρακτικό 20)
17/12/2014 Απένταξη ενταγμένων έργων από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»
03/12/2014 Οδηγός Υλοποίησης για τελικούς δικαιούχους  στα πλαίσια του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"
02/12/2014 Έκδοση Αποφάσεων Παράτασης της διάρκειας υλοποίησης των ενεργών έργων για τα Προγράμματα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων I»
01/12/2014 ΠΕΠ-Ενίσχυση ΜΜΕ-Απόφαση Παράτασης για υπό όρους ενταγμένα έργα
01/12/2014 Ανακοίνωση σχετικά με Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων για τα Προγράμματα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων I»
27/11/2014 Νέες Εντάξεις στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ» στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 στις περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
27/11/2014 Τροποποίηση των με Α.Π. 7385/4146/Α2/25.06.2014 και Α.Π. 7772/1988/Α2/30.10.2013 Υπουργικών Αποφάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ»
24/11/2014 Η Εκδήλωση «Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις» που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας στις 14/11/2014 σε Βίντεο.
21/11/2014 Επικαιροποιημένα Έντυπα Αιτημάτων Ενδιάμεσης και Τελικής Επαλήθευσης (Ολοκλήρωσης) στα πλαίσια του Προγράμματος "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"
21/11/2014 Έγκριση του Πρακτικού 4 /22.10.2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

 

 

 

 

Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής


ΠΣΚΕ
Homegroup


bannerPEP

 

 final banner-epan-300-250

 

sq-2


logo YPYNT FEB 2015 new 1 el

 

efepae F1102

 

 epan2   


etean F25695

 

http://www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files/enation_logo.png


EEet