Πλαίσιο δημοσιότητας

Πλαίσιο δημοσιότητας

Αντικείμενο του τμήματος Δημοσιότητας είναι η αποτελεσματική διάχυση της πληροφόρησης και  η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων, καθώς και η ευρεία δημοσιοποίηση των προκηρύξεων και ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων – επιχειρήσεων, μέσω:

  • Δημοσίευσης των προκηρύξεων στον Τύπο
  • Ηλεκτρονικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων
  • Διενέργειας ενημερωτικών ημερίδων
  • Αναρτήσεων στην ιστοσελίδα www.diaxeiristiki.gr
  • Αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Τηλεφωνικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων
  • Δια ζώσης ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις δράσεις και τα προγράμματα που προκηρύσσονται, και μέσω αυτού τελικά η μεγιστοποίηση της απορρόφησης των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων, σε ένα πλαίσιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το επενδυτικό κοινό έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί άμεσα, με εύκολο και έγκυρο τρόπο, για τις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), για την Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο», για τις Δράσεις Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι σε εξέλιξη αλλά και που αναμένεται να προκηρυχθούν.

 

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp