Εκδηλώσεις

Σειρά Διαδικτυακών παρουσιάσεων, της Δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου»

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί σε σειρά διαδικτυακων ενημερωτικών εκδηλώσεων , με θέμα την παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί ως εξής : 

  • Σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια των Ιονίων Νήσων, στις 19/01/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00,  μέσω της πλατφόρμας zoom, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/83647779956
  • Σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Ηπείρου στις 20/01/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, μέσω της πλατφόρμας zoom, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/85253164994
  • διοργανώνει σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 22/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, μέσω της πλατφόρμας zoom, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/82002317890

Η Δράση έχει συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 60 εκατομμυρίων  ευρώ και προβλέπει την επιχορήγηση της προμήθειας από την 01.02.2020 και εντεύθεν και πριν την έγκριση της και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ενός θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου ή παραχωρημένου με βάση την αίτηση που έχει υποβάλει ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης δυνάμει του Άρθρου 65 του Νόμου 4688/2020 και μέχρι 100 ευρώ κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε 5000 €.

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp