ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 2014-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 2014-2020

Λογότυπα

  • Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού αρχείο
  • Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αρχείο
  • Τεχνικές προδιαγραφές λογότυπου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αρχείο

Νέος Επικοινωνιακός Οδηγός

  • O Επικοινωνιακός Οδηγός καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Μονάδα Γ΄), η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020 αρχείο
Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp